Müügitingimused

Müügi- ja tellimistingimused

Tervem Vaim OÜ, registrikood 16598910, aadress A. Haava 7a, Tartu, 50409, e-poe müügi- ja tellimistingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad e-poes internetiaadressil https://ovemahhov.ee (edaspidi: Koduleht) kaupade ja teenuste ostmisel kõigi isikute (edaspidi: Ostja) ja Tervem Vaim OÜ (edaspidi: eraldi Pool või ühiselt Pooled) vahel sõlmitavate müügilepingute (edaspidi Müügileping või Müügilepingud) tingimustena. Kaupade ja teenuste kohta kasutatakse alljärgnevalt ühiselt nimetust toode.


1.Üldtingimused

1.1Toodete müüja on Tervem Vaim OÜ, registrikood 16598910, aadress A. Haava 7a, Tartu, 50409, e-posti aadress on info@ovemahhov.ee

1.2 Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on ostja poolt Tervem Vaim OÜ-le esitatud.

1.3 Lisaks käesolevates tingimustes sätestatule lähtutakse kõikide Tervem Vaim OÜ poolt pakutavate teenuste osas võlaõigusseaduse 36. peatükist, mis hõlmab endast töövõtulepingu kohta käivaid reegleid.

1.4 Tervem Vaim OÜ töötleb teie isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale, mis on leitavad Kodulehelt.

1.5 Tervem Vaim OÜ-l on õigus ühepoolselt Tingimusi muuta ja täiendada, tunnistada Tingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.ovemahhov.ee. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid müügilepingu sõlmimise hetkel kodulehel esitletud.

1.6 Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Tingimustes sätestatuga. Käesolevates Tingimustes sätestatu jäetakse kohaldamata ulatuses, mil need lähevad vastuollu Eesti Vabariigi seadustes sätestatuga. Juhul, kui mõni Tingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

1.7 Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Vaidluste tekkimisel lahendatakse need pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtus.

1.8 Tervem Vaim OÜ võib mitte võimaldada Ostjal Kodulehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut või on ettevõtet Tervem Vaim OÜ muul viisil kahjustanud.

1.9 Koduleht ja kogu selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Tervem Vaim OÜ intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eelpool nimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigus Tervem Vaim OÜ või muu õiguste omaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

1.10 Lepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Tervem Vaim OÜ Tingimustega ja Privaatsuspoliitikaga ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

1.11 Tervem Vaim OÜ jätab endale õiguse muuta käesoleva e-poe sisu, süsteeme, tehnilisi üksikasju, lahtiolekuaegu, lepingutingimusi, täiendada jms täiendada.

1.12 Lisainfo toodete, tarne-, maksetingimuste või muu kohta võtke ühendust telefonil +372 53300410 või e-maili teel info@ovemahhov.ee

1.13 Kodulehel pakutavad webinarid on Tervem Vaim OÜ intellektuaalne omand. Tervem Vaim OÜ annab eelnimetatud toodete ostmisel Kliendile õiguse vaadata neid enda tarbeks. Rohkematesse kohtadesse eelnimetatud toodete salvestamine-jagamine tuleb eelnevalt kooskõlastada Remaap OÜ-ga e-maili teel info@ovemahhov.ee Kliendil puudub õigus eelnimetatud tooteid edasi müüa. Kliendil on õigus webinaride abil omandatud teadmisi enda arendamiseks ära kasutada. 


1.14 Tervem Vaim OÜ ei vastuta enda pakutavate toodete kasutamise või järgimise käigus tekkinud või tekkida võivate terviseprobleemide või vigastuste eest. Klient on kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud ohutuks enesearenguks, konsulteerima vajadusel arstiga ning jälgima oma tervislikku seisundit kõigi Tervem Vaim OÜ pakutavate toodete tarbimise käigus. Tervem Vaim OÜ kinnitab, et annab psühholoogilist nõu ja muid soovitusi oma parimate teadmiste kohaselt ning soovitused on Tervem Vaim OÜ teadmiste järgi tavakasutajale turvalised ja tervislikud.


2. Hinnad ja tasumine

2.1 Kõik hinnad on eurodes ning ei sisalda käibemaksu. Transpordikulu sisaldub toote hinnas.

2.2 Kodulehel esitletavate toodete pildid on üksnes illustratiivse tähendusega.

2.3 Toote kirjelduses on toodud Toote nimetus, ühikuhind ja põhiomadused (nn. tehniline kirjeldus). Ostjal on võimalik küsida e-kirja teel Tervem Vaim OÜ-lt täiendavat infot pakutavate toodete ja teenuste kohta.

2.4 Kaupade hinnad, saadavus, tarneviisid ja tarnete hinnad võivad muutuda ette teatamata. Samuti on Tervem Vaim OÜ-l õigus igal ajal teha muudatusi kaupade põhiomaduste tehnilistes kirjeldustes. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

2.5 Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti. Tervem Vaim OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

2.6 Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

2.7 Toote tarne Ostjale toimub Müügilepingus näidatud aja jooksul ja Müügilepingus kokkulepitud viisil ja kohta. 

2.8 Toote Ostjale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks kauba üleandmisel Ostjale endale või tema esindajale.

2.9 Kui tootel esineb üleandmisel tehnilisi probleeme või toode ei vasta koguseliselt Müügilepingule, on Ostjal õigus toodet mitte vastu võtta, teavitades koheselt Tervem Vaim OÜ-d e-postil info@ovemahhov.ee. 

2.10 Teenuseid on võimalik osta tähtajalise ühekordse maksega lepinguga.

2.11 Valides tasumise viisina tähtajalise ühekordse maksega lepingu, sõlmib klient Tervem Vaim OÜ-ga tähtajalise lepingu mille alusel tasub klient teenuse eest ettemaksuna kogu tema poolt valitud lepingu perioodi eest.

2.12 Teenusele kehtestatud hinnad on välja toodud Tervem Vaim OÜ  kodulehel, kus nendega on võimalik enne lepingu sõlmimist tutvuda. Tervem Vaim OÜ jätab endale õiguse teenuse hinda ilma ette teatamata muuta. Teenuse hinna muutmisel ei muutu lepingujärgne hind kliendiga sõlmitud lepingu kestvuse vältel.


2.13 Kauba ja teenuste eest on võimalik tasuda:
Pangalingiga
Arve alusel vastavalt Tervem Vaim OÜ poolt väljastatud arve-saatelehele.
 

3. Ostmine Tervem Vaim OÜ e-poest

3.1 Kui Teil esineb probleeme Tervem Vaim OÜ e-poes ostu sooritamisega, siis palume pöörduda klienditeeninduse poole e-posti aadressil info@ovemahhov.ee

 


4. Tellimuse transport

4.1 Kõik tellimused täidetakse pärast makse laekumist üldjuhul paari tööpäeva jooksul, kuid hiljemalt ühe nädala jooksul. Tulevaste webinaride info laekub inimeseni kuni 2 päeva enne webinari toimumisaega. 

5. Tarbijast Ostja Müügilepingust taganemise õigus

5.1 Tarbijast Ostjal on 14 päeva aega kaubaga tutvuda. Juhul, kui kaup tarbijast Ostjale ei sobi, on tarbijast Ostjal õigus 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud kaup Tervem Vaim OÜ-le tagastada (v.a punkti 5.7 alapunktides toodud kauba puhul).

5.2 Kui Ostja on punkti 5.1 alusel Müügilepingust taganenud, tagastab Tervem Vaim OÜ Ostja poolt tasutud ostuhinna ja tarnekulud 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest. Kui Kaup on ostetud kampaania korras tuleb tagastada ka kampaania korras saadud lisatooted.

5.3 Müügilepingust taganemise ja kauba tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

5.3.1 Kaup, mis on valmistatud Ostja poolt esitatud tingimusi arvestades eritellimusel;

5.3.2 Kaup, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui selle pakend on pärast kohaletoimetamist avatud.

5.3.3 Kaup, mis edastatakse Ostjale digitaalselt, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (webinarid), kui ostja on nimetatud kauba osas lepingu sõlminud. Lepingu sõlmimisega webinaride ostmiseks on Ostja kinnitanud, et ta kaotab seeläbi oma Müügilepingust taganemise õiguse. 

6. Tervem Vaim OÜ taganemisõigus

6.1 Tervem Vaim OÜ-l on õigus Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

6.1.1 Tellitud kaup puudub e-poest ega ole saabumas poodi kokkulepitud tarne tähtaja jooksul;

6.1.2 Kauba hinda, omadusi või muid Müügilepingu tingimusi on Kodulehel kuvatud valesti inimliku eksituse või süsteemivea tõttu, kusjuures selline eksitus peab mõistlikule ostjale olema eksitusena mõistlikult arusaadav (näiteks on 500 eurot maksev toode müügis hinnaga 50 eurot, mis ei oleks isegi kampaania korral mõistlikult võimalik olukord);

6.1.3 Ostja ei ole kaupa vastu võtnud 7 päeva jooksul pärast kauba Ostjale kättesaadavaks tegemist.

6.1.4 Esineb muu asjaolu, mistõttu Müügilepingut ei ole võimalik vabandataval põhjusel täita.

6.1.5 Kui Tervem Vaim OÜ on Müügilepingust taganenud, tagastab ta Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Ostjale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse tegemisest, arvestades ostuhinnast maha Tervem Vaim OÜ kulud ja kahju.

6.1.6 Enne Müügilepingust taganemist võib Tervem Vaim OÜ pakkuda Ostjale kaubaga samaväärset kaupa ning samaväärse kauba sobivuse kohta Ostja poolse kinnituse saamisel loetakse Müügileping muudetuks ning Ostjale tarnitakse tellitud kaubaga samaväärne kaup.

 


7.Pretensioonide esitamise õigus

7.1 Pretensiooni saab esitada kõikidele toodetele 2 aasta jooksul peale ostu sooritamist, kuid mitte hiljem kui 2 kuu möödudes peale defekti avastamist või ilmnemist e-posti aadressil. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.2 Pretensioonis tuleb märkida ostja nimi ja kontaktandmed, kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus, müügilepingu number. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puuduse kindlakstegemiseks Tervem Vaim OÜ-le ka puudusega kaup.

7.3 Tervem Vaim OÜ ei anna omalt poolt kaubale garantiid, vaid vahendab kauba tootja garantiid.

7.4 Ekspertiisi eest vastutab Tervem Vaim OÜ esimese 6 kuu jooksul alates ostu hetkest, pärast seda on ekspertiisi eest tasumine kokkuleppeline. Ekspertiisi kulud jäävad kliendi kanda, kui ekspertiis tuvastab defekti kliendipoolse vea/väärkasutuse tõttu.

7.5 Pretensioon tuleb esitada kirjalikult. Pretentsioonile vastatakse 14 päeva jooksul alates selle esitamisest.

7.6 Tervem Vaim OÜ ei hüvita Ostjale mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu) ja kahju, mis Ostjal tekib võimatusest täita seoses kaubaga endale võetud kohustust.

7.7 Tervem Vaim OÜ ei vastuta kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et Tervem Vaim OÜ on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.

Privaatsuspoliitika

Tervem Vaim OÜ, registrikood 16598910, aadress Palderjani tee 18 Pirita linnaosa, Tallinn Harju maakond 11912, (edaspidi nimetatud Tervem Vaim OÜ või vastutav töötleja) privaatsuspoliitika on ostu sooritamisel müügilepingu lahutamatuks osaks juhul, kui klient annab Tervem Vaim OÜ-le oma isikuandmeid.
Klient on isik, kes on ostnud kaupa Tervem Vaim OÜ e-poes ja registreerunud erinevatesse webinaridesse.